Een groot aantal bedrijven werkt al meer dan een maand remote. Het Home Office is een essentiële maatregel om de verspreiding van het virus tegen te gaan door contact tussen mensen zoveel mogelijk te vermijden. In veel gevallen werden bedrijven echter gedwongen om te improviseren als het ging om de implementatie van deze manier van werken.

Een uitdaging waar veel bedrijven in deze nieuwe situatie mee te maken hebben, is een gebrek aan ervaring bij het in de praktijk brengen van werk op afstand. Ze hebben noch de kennis, noch de instrumenten om de IT-apparatuur van hun werknemers te kunnen controleren, wat zou kunnen leiden tot een verlies van controle en een daling van de productiviteit.

Aanbevelingen voor een correct beheer en gebruik van uw systemen

Om het hele werk op afstand veilig te laten werken, is het van vitaal belang om bepaalde taken op afstand te kunnen uitvoeren. De volgende zijn enkele van de belangrijkste, waaraan uw RMM*-tool moet voldoen:

  1. Installatie en configuratie van het VPN: Medewerkers moeten een VPN gebruiken om veilig toegang te krijgen tot het bedrijfsnetwerk. Om ervoor te zorgen dat het correct geconfigureerd is, moet de IT-manager het op afstand kunnen installeren.
  2. Gecentraliseerde inzet van essentiële software: Deze software omvat toepassingen zoals Microsoft Office 365 en tools voor het delen van bestanden.
  3. Inzet van kritische beveiligingsupdates: Kwetsbaarheden in het systeem en verouderde toepassingen kunnen een bedreiging vormen voor de veiligheid van de gebruiker en het bedrijf. Het is echter vaak zo dat gebruikers patches niet op tijd toepassen. Daarom is het van vitaal belang om deze updates centraal te kunnen installeren.
  4. Remote control en ondersteuning: Als er een incident is, is het van vitaal belang om de capaciteit te hebben om het op te lossen zonder fysiek aanwezig te zijn, aangezien dit op dit moment geen optie is.
  5. Automatisering van onderhoudstaken: Het automatiseren van onderhouds- en managementtaken bespaart tijd, maar vermindert ook de kosten en verhoogt de efficiëntie.
  6. Het hebben van een ticketsysteem: Dit soort systeem verlaagt de reactietijd. Bovendien stelt het de technici in staat om kennis te delen en de werking van de IT-afdeling te optimaliseren.
  7. Gecentraliseerd beheer van het hele systeem: Het is belangrijk om een inventarisatie te hebben van hardware, software, logboeken van systeemwijzigingen, evenals controle van licenties en gedetailleerde rapporten over dit alles.

“Download de whitepaper”

Hoe gaan we om met deze uitdagingen op het gebied van beheer op afstand?

Het op afstand beheren van een IT-systeem dat meer verspreid is dan ooit kan op het eerste gezicht onoverkomelijk lijken. De oplossingen van Panda Security kunnen u echter helpen om deze situatie met gemak aan te pakken.

Panda Systems Management helpt u om het beheer van alle computers en apparaten te vereenvoudigen, zowel binnen als buiten het bedrijfsnetwerk. Het stelt u in staat om het beheer, de ondersteuning en de controle op afstand te stroomlijnen die uw bedrijf nodig heeft om normaal te kunnen blijven werken.

Met de RMM*-tool van Panda Systems Management kunt u dat doen:

  • Servers, werkstations en andere apparaten in het netwerk op afstand bewaken en beheren.
  • Alle gebruikersapparaten centraal beheren vanaf één platform, zodat u snel en efficiënt kunt reageren op eventuele problemen.
  • Scrips lanceren, de software implementeren die nodig is voor werk op afstand, kritische updates implementeren en controle en ondersteuning bieden, dit alles op een gecentraliseerde manier.

Wilt u meer weten over Panda Systems Management en hoe dit het beheer van uw IT-systeem op afstand kan vereenvoudigen? Download onze whitepaper:

*RMM: Remote Monitoring & Management, Bewaking en beheer op afstand.