Adaptieve Defense op het werk.

Voor Duitse bedrijven bedraagt de schade door cybercriminaliteit nu in totaal meer dan 40 miljard euro per jaar. Terwijl er vaak vanuit wordt gegaan dat cyberaanvallen door buitenlandse hackers of door buitenlandse inlichtingendiensten worden uitgevoerd, schetst de werkelijkheid een ander beeld. Zo ziet bijvoorbeeld het Duitse Federaal Bureau voor Informatiebeveiliging (BSI) zogenaamde interne daders als een groter gevaar. Medewerkers die onbedoeld fouten maken, bijvoorbeeld door een geïnfecteerde e-mail te openen en zo onvrijwillig helpers van cybercriminelen te worden, spelen hierbij een rol.

Ook ontevreden ex-werknemers kunnen een risico vormen. Zij kennen namelijk uw IT-systeem van het bedrijf door en door en kunnen op de hoogte zijn van eventuele kwetsbaarheden. Deze kunnen worden gebruikt ter zelfverrijking of om het bedrijf direct te schaden. Bijvoorbeeld door waardevolle gegevens te stelen, gevoelige informatie te lekken of uw IT-systemen te saboteren. Uit een representatief onderzoek van de digitale vereniging Bitkom blijkt namelijk dat ongeveer een derde van de door cyberaanvallen getroffen bedrijven (33%) opzettelijke schade heeft opgelopen door een ex-werknemer. Slechts in een vijfde van de gevallen leidt het spoor naar de georganiseerde misdaad (21 %) of naar concurrerende bedrijven (20 %). In 12% van de gevallen zijn de aanvallen afkomstig van buitenlandse inlichtingendiensten*.

Hoe ziet zo’n aanvalsscenario er eventueel uit? Met welke IT-securitystrategie beschermt u uw bedrijf?

In onze infosheet “Adaptive Defense at work...” gebruiken we een concreet voorval om te laten zien hoe gemakkelijk een ex-werknemer een ransomware-aanval op zijn bedrijf kan uitvoeren. We tonen u hoe onze AD 360-oplossing voorkomt dat een aanval succesvol is en hoe met achter de identiteit van de dader komt.

Heeft u vragen? Informeert u zich als CISO of IT-bedrijfsverantwoordelijke direct bij een Panda Security contactpersoon in Nederland of België. Bent u een IT-dienstverlener? Dan nodigen wij u graag uit bij een van onze Technology Days bij u in de buurt. Voor Nederland klik hier. Voor België klik hier. Hier krijgt u een uitgebreid overzicht van de technologieën, kenmerken en Unique Selling Points van Panda Security.